info@mobilot.vn 034.610.8989

GIỚI THIỆU VÀ CÁCH CHƠI

- Ngày quay: quay số mở thưởng vào 18h30 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
Quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải, cụ thể như sau:
  • Giải Nhất: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số có 3 chữ số.
  • Giải Nhì: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 số, mỗi số có 3 chữ số.
  • Giải Ba: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 số, mỗi số có 3 chữ số.
  • Giải Khuyến khích: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 số, mỗi số có 3 chữ số.
- Giờ đặt vé trên ứng dụng: 0h00 – 17h30 và 19h00 – 24h00 (Đóng hệ thống từ 17h30 – 19h00)
- Cách chọn số: Chỉ từ 10.000 đồng, chọn 3 chữ số từ 000-999 để có cơ hội trúng thưởng nhận các giải thưởng hấp dẫn
- Hình thức chơi:
  • Chơi cơ bản: chọn 1 bộ số gồm 3 chữ số.
  • Chơi 3D+ : chọn 2 bộ số gồm 3 chữ số.

CƠ CẤU TRÚNG THƯỞNG

Với cách chơi cơ bản 3D
Giải thưởng Kết quả Giá trị (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số. 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số. 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số. 210.000
Giải khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số. 100.000
Với cách chơi cơ bản 3D+
Giải thưởng Kết quả Giá trị (VNĐ)
Giải Nhất/Đặc biệt Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì. 40.000.000
Giải ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba. 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích. 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích. 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ. 150.000
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ. 40.000