info@mobilot.vn 034.610.8989

GIỚI THIỆU

- Ngày quay: Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.
- Giờ đặt vé trên ứng dụng: 8h00 – 21h50 tất cả các ngày trong tuần.
- Cách chọn số: Chỉ từ 10.000 đồng, có thể đặt mua từ bậc 1 đến bậc 10 (tương ứng với chọn từ 01 số đến 10 số trên 1 vé) trong các số chạy từ 01 đến 80 hoặc chọn các hình thức chẵn – lẻ, lớn – nhỏ.
- Hình thức chơi:
  • Cách chơi cơ bản: Đặt mua từ bậc 1 đến bậc 10 (tương ứng với chọn từ 01 số đến 10 số trên 1 vé) trong các số chạy từ 01 đến 80
  • Cách chơi chẵn – lẻ, lớn – nhỏ: Chọn 1 trong các hình thức chẵn - lẻ, lớn - nhỏ

CÁCH CHƠI VÀ CƠ CẤU TRÚNG THƯỞNG

Với cách chơi cơ bản:
- Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80.
Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau.
+ Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng.
+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng.
+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng.
+ Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
+ Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
No image
Với cách chơi chẵn – lẻ, lớn – nhỏ:
- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
- Giá trị lĩnh thưởng đươc tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
No image