info@mobilot.vn 034.610.8989

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN

Khách hàng sử dụng chức năng chuyển tiền để chuyển tiền giữa hai tài khoản Mobilott.
Thực hiện chuyển tiền theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập phần “Cá nhân”

- Bước 2: Chọn “Chuyển tiền”

- Bước 3: Nhập số tiền cần chuyển, số điện thoại người nhận, nội dung chuyển tiền và “Xác nhận”

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 034.610.8989

Messenger: m.me/luckylotter.Vn

Email: info@mobilot.vn

Website: http://mobilott.vn/