info@mobilot.vn 0906.268.892

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP LUCKY LOTTER - VER 1v

1. Hướng dẫn cài đặt

1.1. Tải App

Khách hàng có thể tải App theo các sau :

- Tìm kiếm Lucky Lotter trên CHPlay

- Download qua QRcode

1.2. Đăng ký tài khoản

Khách hàng đăng ký tài khoản theo các cách sau:

Cách 1: Đăng ký tại trang chủ Đặt vé

- Bước 1: Truy cập App Lucky Lotter

- Bước 2: Tiến hành đặt vé và chọn nút “Đăng nhập”

- Bước 3: Chọn “Đăng ký”, nhập số điện thoại và đồng ý với điều khoản

- Bước 4: Nhập mã OTP được cung cấp và xác nhận

- Bước 5: Nhập mật khẩu

- Bước 6: Nhập đầy đủ thông tin các nhân và mã giới thiệu (nếu có)

Cách 2: Đăng ký tại phần Cá nhân

- Bước 1: Truy cập App Lucky Lotter

- Bước 2: Chọn chức năng Quản lý thông tin cá nhân và chọn Đăng nhập/đăng ký

- Thực hiện đầy đủ các từ Bước 3 – Bước 6 như Cách 1

2. Hướng dẫn sử dụng các chức năng

2.1. Đăng nhập

Trong trường hợp khách hàng đã có tải khoản Lucky Lotter, vui lòng thực hiện đăng nhập theo các cách sau:

Cách 1: Đăng nhập tại trang chủ Đặt vé

- Bước 1: Truy cập App Lucky Lotter

- Bước 2: Tiến hành đặt vé và chọn nút “Đăng nhập”

- Bước 3: Nhập số điện thoại, mật khẩu đăng nhập (có thể sử dụng đặng nhập bằng vân tay để thay thế nhập mật khẩu)

Cách 2: Đăng nhập tại phần Cá nhân

- Bước 1: Truy cập App Lucky Lotter

- Bước 2: Chọn chức năng Quản lý thông tin cá nhân và chọn Đăng nhập/đăng ký

- Bước 3: Nhập số điện thoại, mật khẩu đăng nhập (có thể sử dụng đặng nhập bằng vân tay để thay thế nhập mật khẩu)

Trong trường hợp Quên mật khẩu khách hàng thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Chọn Quên mật khẩu tại phần “Đăng nhập”

- Bước 2: Nhập số điện thoại để nhận mã OTP

- Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới và xác nhận

2.2. Nạp tiền

Khách hàng thực hiện nạp tiền vào tài khoản Lucky Lotter bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của công ty Cổ phần mobilott. Nội dung theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Truy cập phần “Cá nhân”

- Bước 2: Chọn “Nạp tiền”

- Bước 3: Xác nhận và chuyển tiền theo hướng dẫn

2.3. Chuyển tiền

Khách hàng sử dụng chức năng chuyển tiền để chuyển tiền giữa hai tài khoản Lucky Lotter
Thực hiện chuyển tiền theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập phần “Cá nhân”

- Bước 2: Chọn “Chuyển tiền”

- Bước 3: Nhập số tiền cần chuyển, số điện thoại người nhận, nội dung chuyển tiền và “Xác nhận”

2.4. Cài đặt

- Truy cập vào phần “Cá nhân” trong Lucky Lotter

- Chọn Đổi mật khẩu trong trường hợp muốn đổi mật khẩu

- Xác nhận “Đăng nhập vân tay” để đăng nhập.

2.5. Đặt vé:

Khách hàng thực hiện đặt vé theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Truy cập App Lucky Lotter

- Bước 2: Chọn sản phẩm và bộ số ưu thích

- Bước 3: Xác nhận thanh toán

2.6. Lịch sử đặt vé

Khách hàng có thể kiểm tra lại thông tin các đơn hàng đã mua trong phần “Lịch sử đặt vé” theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập App Lucky Lotter và chọn phần “Lịch sử đặt vé” ở cuối trang

- Bước 2: Chọn từng tab để kiểm tra thông tin đơn hàng muốn tìm kiếm như sau:

Đang chờ: Hiển thị các đơn hàng đã thanh toán thành công nhưng đang chờ xử lý in vé

Đã mua: Hiển thị thông tin và hình ảnh vé của đơn hàng đã in vé thành công. Gồm các trạng thái sau:

+ Chưa xổ: Các đơn hàng đã in vé thành công nhưng chưa đến kỳ QSMT

+ Đã xổ: Hiển thị các đơn hàng đã in vé thành công nhưng không trúng thưởng

+ Trúng thưởng: Hiển thị các đơn hàng đã in vé thành công và trúng thưởng

Đã hủy: Hiển thị các đơn hàng thanh toán thành công nhưng xảy ra lỗi trong quá trình in vé

2.7. Chuyển thưởng

Khách hàng thực hiện chuyển thưởng theo hướng dẫn sau”

- Bước 1: Truy cập vào phần “Cá nhân” trong Lucky Lotter

- Bước 2: Chọn hình Cup chuyển thưởng nhấn “Đổi”

- Bước 3: Chọn hình thức chuyển thưởng và làm theo hướng dẫn trong từng hình thức

• Chuyển vào tài khoản Lucky Lotter

• Chuyển vào tài khoản ví điện tử

• Chuyển vào tài khoản ngân hàng

2.8. Giới thiệu người chơi

Nhập số điện thoại/ mã đại lý đã giới thiệu thiệu Lucky Lotter cho khách hàng để người giới thiệu được hưởng hoa hồng theo quy định.

Rút hoa hồng giới thiệu

Vào mùng 5 hàng tháng, Khách hàng truy cập vào App Lucky Lotter thực hiện rút hoa hồng theo các bước sau:

- Bước 1: Chọn “Giới thiệu người chơi” trong mục “Cá nhân” trên App

- Bước 2: Chọn “Thanh toán hoa hồng”

- Bước 3: Chọn hình thức rút hoa hồng và làm theo các bước hướng dẫn trên App

• Rút hoa hồng về tài khoản Lucky Lotter

• Rút hoa hồng về tài khoản ngân hàng

2.9. Hạng thành viên

Khách hàng có thể xem thứ hạng và kiểm tra điểm tích lũy của mình tại chức năng “Hạng thành viên” theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập App Lucky Lotter, chọn phần hạng thành viên”

- Bước 2: Kiểm tra điểm tích lũy và chính sách dành cho từng hạng thành viên