info@mobilot.vn 034.610.8989

GIỚI THIỆU

Người chơi được tự lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng hoặc nhờ máy bán vé lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả trúng thưởng được xác định sau khi quay số mở thưởng.
- Lịch mở thưởng: Theo kết quả của xổ số kiến thiết Miền Bắc, mở thưởng vào (18h15 – 18h30) hàng ngày
- Giờ đặt vé trên ứng dụng: 0h00 – 17h30 và 19h00 – 24h00 (Đóng hệ thống từ 17h30 – 19h00)
Khách hàng có thể lựa chọn số kỳ 1,2,5,10 (mặc định 1 kỳ)

CÁCH CHƠI VÀ CƠ CẤU TRÚNG THƯỞNG

Có 3 loại hình khách hàng có thể lựa chọn như sau:
- Loto 2 số:
  • Cách chơi: Người chơi chọn một số có 2 chữ số từ 00 đến 99 và so với kết quả 2 số cuối của giải Đặc biệt và 2 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.
  • Cơ cấu giải thưởng như sau:
Giải thưởng Giá trị giải thưởng
Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt 70 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối của giải Nhất Bằng mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt và 2 số cuối của giải Nhất 71 lần mệnh giá vé mua
- Loto 3 số:
  • Cách chơi: Người chơi chọn một số có 3 chữ số từ 000 đến 999 và so với kết quả 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.
  • Cơ cấu giải thưởng như sau:
Giải thưởng Giá trị giải thưởng
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt 420 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất 20 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích: Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt 5 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất 440 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất và 2 số cuối của giải Đặc biệt 25 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt, 3 số cuối giải Nhất và trùng 1 trong 3 lần quay giải 6 445 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối giải Đặc biệt và 1 trong 3 lần quay giải 6 425 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối giải Đặc biệt, 3 số cuối giải Nhất và 1 trong 3 lần quay giải 6 30 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối giải Nhất và 1 trong 3 lần quay giải 6 25 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối giải Đặc biệt và 1 trong 3 lần quay giải 6 10 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 1 trong 3 lần quay của giải 6 5 lần mệnh giá vé mua
- Loto 5 số:
  • Xổ số điện toán lô tô tự chọn 5 số là loại hình xổ số chọn bằng máy, người chơi có thể chọn 5 chữ số bất kỳ từ 00000 đến 99999 để dự thưởng.Xổ số điện toán 5 số mở thưởng hàng ngày, đối chiếu với kết quả 27 lần quay của xổ số kiến thiết miền Bắc theo đúng thứ tự với giá trị tối đa 200.000đ/số dự thưởng.
  • Cơ cấu giải thưởng như sau:
Giải thưởng LẦN QUAY ĐIỀU KIỆN TRÚNG THƯỞNG TIỀN THƯỞNG
Đặc biệt 1 Vé có 5 chữ số trùng 5 chữ số của giải Đặc biệt 20.000 lần mệnh giá vé mua
Giải nhất 1 Vé có 5 chữ số cuối trùng với 5 chữ số của giải Nhất 2000 lần mệnh giá vé mua
Giải nhì 2 Vé có 5 chữ số cuối trùng với 5 chữ số của giải Nhì 500 lần mệnh giá vé mua
Giải ba 6 Vé có 5 chữ số cuối trùng với 5 chữ số của giải Ba 200 lần mệnh giá vé mua
Giải tư 4 Vé có 4 chữ số cuối trùng với 4 chữ số của giải Tư 40 lần mệnh giá vé mua
Giải năm 6 Vé có 4 chữ số cuối trùng với 4 chữ số của giải Năm 20 lần mệnh giá vé mua
Giải sáu 3 Vé có 3 chữ số cuối trùng với 3 chữ số của giải Sáu 10 lần mệnh giá vé mua
Giải bảy 4 Vé có 2 chữ số cuối trùng với 2 chữ số của giải Bảy 4 lần mệnh giá vé mua
Giải khuyến khích ĐB Vé có 2 chữ số cuối trùng với 2 chữ số của giải Đặc biệt 4 lần mệnh giá vé mua