info@mobilot.vn 034.610.8989

GIỚI THIỆU

- Xổ số điện toán 2,3,4 cặp số là loại hình xổ số mà người mua được quyền lựa chọn các cặp số mà mình ưa thích theo đúng loại hình xổ số được cài trên máy bán vé, hoặc có thể được máy lựa chọn ngẫu nhiên. Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau khi quay số mở thưởng.
- Lịch mở thưởng: Quay số mở thưởng vào (18h15 – 18h30) hàng ngày
- Giờ đặt vé trên ứng dụng: 0h00 – 17h30 và 19h00 – 24h00 (Đóng hệ thống từ 17h30 – 19h00)
Khách hàng có thể lựa chọn số kỳ 1,2,5,10 (mặc định 1 kỳ)

CÁCH CHƠI

Người chơi có thể lựa chọn 1 trong 3 loại hình:
  • 2 cặp số có 2 chữ số từ 00 đến 99.
  • 3 cặp số có 2 chữ số từ 00 đến 99.
  • 4 cặp số có 2 chữ số từ 00 đến 99.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng cụ thể như sau:
LOẠI HÌNH ĐIỀU KIỆN TRÚNG THƯỞNG TIỀN THƯỞNG (lần)
2 cặp số Trúng cả 2 cặp số & trùng 2 lần quay trở lên/td> 15 lần
Trúng cả 2 cặp số 10 lần
Trúng 1 trong 2 cặp số & trùng 2 lần quay trở lên 1 lần
3 cặp số Trúng cả 3 cặp số & trùng 2 lần quay trở lên 60 lần
Trúng cả 3 cặp số 45 lần
Trúng 2 trong 3 cặp số & trùng 2 lần quay trở lên 10 lần
Trúng 2 trong 3 cặp số, trong đó có 1 cặp số trùng 2 lần quay trở lên 2 lần
4 cặp số Trúng cả 4 cặp số & trùng 2 lần quay trở lên 1.000 lần
Trúng cả 4 cặp số 110 lần
Trúng 3 trong 4 cặp số & trùng 2 lần quay trở lên 30 lần
Trúng 3 trong 4 cặp số, trong đó có 2cặp số trùng 2 lần quay trở lên 15 lần
Trúng 3 trong 4 cặp số, trong đó có 1 cặp số trùng 2 lần quay trở lên 5 lần