info@mobilot.vn 034.610.8989

GIỚI THIỆU

Xổ số điện toán 6/36 là loại hình xổ số được phát hành bởi công ty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô. Người chơi được tự lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng hoặc nhờ máy bán vé lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả trúng thưởng được xác định sau khi quay số mở thưởng.
- Lịch mở thưởng: Quay số mở thưởng vào (18h15 – 18h30) thứ 4 và thứ 7 hàng tuần
- Giờ đặt vé trên ứng dụng: 0h00 – 17h30 và 19h00 – 24h00 (Đóng hệ thống từ 17h30 – 19h00)
- Cho phép chọn tối đa 3 dãy
- Khách hàng có thể lựa chọn số kỳ 1,2,5,10 (mặc định 1 kỳ)

CÁCH CHƠI

- Người chơi có thể chọn 6 bộ số từ 01 – 36
- Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng tối thiểu là 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
- Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ THỦ ĐÔ 6/36
GIẢI ĐIỀU KIỆN TIỀN THƯỞNG
Đặc biệt Trúng cả 6 bộ số Tối thiểu 1.5 tỷ đồng và tích lũy
Giải nhất Trúng 5 trong 6 bộ số 360 lần mệnh giá
Giải nhì Trúng 4 trong 6 bộ số 20 lần mệnh giá
Giải ba Trúng 3 trong 6 bộ số 3 lần mệnh giá
- Giải đặc biệt: Thực hiện trả thưởng theo phương thức biến đổi; giá trị giải đặc biệt được quy định từ 30% đến 40% doanh thu bán vé thực tế của từng đợt phát hành và không vượt quá 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng). Riêng giải đặc biệt của đợt phát hành đầu tiên (sau khi có khách hàng trúng thưởng) được ấn định là 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng).
- Trường hợp khách hàng trúng nhiều giải, sẽ chỉ được nhận giải thưởng có giá trị cao nhất