info@mobilot.vn 034.610.8989

BẢNG GIÁ PAYNET WEB

Tính năng Cơ bản(299k/tháng) Chuyên nghiệp (399k/tháng) Gói VIP (499k/tháng)
Phí khởi tạo 1.500.000 1.800.000 2.000.000
Băng thông 1 GB Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng
Tùy biến giao diện
Tùy chỉnh SEO
Tạo và quản lý đơn hàng
Thanh toán trực tuyến
Email theo tên miền - 5 10
Thiết kế banner dịp lễ tết - -
Đào tạo Marketing định kỳ hàng quý - -
Chỉnh sửa giao diện theo yêu cầu - -

BẢNG GIÁ PAYNET POST

Tính năng Cơ bản(199k/tháng) Chuyên nghiệp (299k/tháng) Gói VIP (599k/tháng)
Phí khởi tạo 1.000.000 1.200.000 1.500.000
Mã hàng Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Nhân viên 10 20 Không giới hạn
Cửa hàng 1 1 1
Tích hợp công cụ quản lý
Quản lý kho
Quản lý bán hàng

BẢNG GIÁ PAYNET CHAT

Tính năg Dùng thử (Miễn phí 15 ngày) Cơ bản (199k/tháng) Chuyên nghiệp (299k/tháng)
Thời gian sử dụng
Chat hỗ trợ khách hàng
Chia sẻ file
Thống kê lịch sử chat
Sử dụng được nhiều website -
Tạo phòng ban và phân quyền nhân viên -
Tự động trả lời -